• System Puro Aer

Cais

System Puro Aer

Gwahaniad Aer1

Sut mae'n gweithio:

Mewn system gwahanu aer tymheredd isel traddodiadol, bydd dŵr yn yr awyr yn rhewi ac yn gwahanu ar dymheredd oer ac yn rhwystro offer a phiblinellau;gall hydrocarbon (yn enwedig asetylen) gasglu yn y ddyfais gwahanu aer achosi ffrwydrad o dan amodau penodol.Felly cyn i'r aer fynd i mewn i'r broses wahanu tymheredd isel, mae angen tynnu'r amhureddau hyn i gyd trwy'r system puro aer wedi'i llenwi â'r adsorbent fel rhidyllau moleciwlaidd ac alwminaidd wedi'i actifadu.

Gwres arsugniad:

Mae amsugno dŵr yn y broses yn arsugniad corfforol, a chynhyrchir gwres anwedd CO2, felly mae'r tymheredd ar ôl yr arsugniad yn cael ei godi.

Adfywio:

Oherwydd bod yr adsorbent yn solet, mae ei arwynebedd arsugniad mandyllog yn gyfyngedig, felly ni ellir ei weithredu'n barhaus.Pan fydd y gallu arsugniad yn dirlawn, mae angen ei adfywio.

Arsugnol:

Alwmina wedi'i actifadu, rhidyll moleciwlaidd, pêl ceramig

Alwmina wedi'i actifadu:y prif effaith yw'r amsugno dŵr rhagarweiniol, mae'n adsorb y rhan fwyaf o'r lleithder.

Hidlen Moleciwlaidd:dŵr dwfn ac amsugno carbon deuocsid.Mae'n bwysig sicrhau cynhwysedd arsugniad CO2 y gogr moleciwlaidd, gan fod dŵr a CO2 yn cael eu coadsorbed mewn 13X, a gall CO2 rwystro'r ddyfais iâ.Felly, yn y gwahaniad aer oer dwfn, y gallu arsugniad CO2 o 13X yw'r ffactor allweddol.

Pêl Cerameg: gwely gwaelod ar gyfer dosbarthu aer.


Anfonwch eich neges atom: