• Pecynnau Desiccant

Cais

Pecynnau Desiccant

Sychu Aer 7
Sychu Aer5
Sychu Aer6

Cydrannau electronig:

Mae gan lled-ddargludyddion, byrddau cylched, amrywiol elfennau electronig a ffotodrydanol ofynion uchel ar gyfer lleithder yr amgylchedd storio, gall lleithder arwain yn hawdd at ddirywiad ansawdd neu hyd yn oed niwed i'r cynhyrchion hyn.

Defnyddio bag sychu rhidyll moleciwlaidd JZ-DB / bag sychu gel silica i amsugno lleithder yn ddwfn a gwella diogelwch storio.

Cyffuriau:

Gall y rhan fwyaf o gyffuriau, boed yn dabledi, capsiwlau, powdr, asiantau a gronynnau, amsugno lleithder yn hawdd a dadelfennu neu hydoddi mewn amgylchedd gwlyb, Felly, fel arfer mae angen i becynnu cyffuriau osod desiccant dwfn (rhidyll moleciwlaidd) i sicrhau dilysrwydd y cyffur.


Anfonwch eich neges atom: