• Puro Hydrogen

Cais

Puro Hydrogen

Gwahaniad Awyr5

 

Mae nwy diwydiannol yn cynnwys nifer fawr o nwyon gwastraff gyda hydrogen amrywiol.Mae gwahanu a phuro hydrogen hefyd yn un o feysydd diwydiannol cynharaf technoleg PSA.

Egwyddor gwahanu PSA o gymysgedd nwy yw bod cynhwysedd arsugniad adsorbent ar gyfer gwahanol gydrannau nwy yn newid gyda newid pwysau.Mae'r cydrannau amhuredd yn y nwy fewnfa yn cael eu tynnu gan arsugniad pwysedd uchel, ac mae'r amhureddau hyn yn cael eu dadsorbio gan ostyngiad pwysau a chynnydd tymheredd.Cyflawnir pwrpas tynnu amhureddau a thynnu cydrannau pur trwy newidiadau pwysau a thymheredd.

Mae cynhyrchu hydrogen PSA yn defnyddio arsugniad gogor moleciwlaidd JZ-512H i wahanu'r hydrogen cyfoethog i gynhyrchu hydrogen, sy'n cael ei gwblhau trwy newid pwysedd y gwely arsugniad.Oherwydd bod hydrogen yn anodd iawn i'w arsugnu, mae nwyon eraill (y gellir eu galw'n amhureddau) yn hawdd neu'n hawdd eu harsugno, felly bydd nwy llawn hydrogen yn cael ei gynhyrchu pan fydd yn agos at bwysedd mewnfa'r nwy wedi'i drin.Mae amhureddau'n cael eu rhyddhau yn ystod dadsugniad (adfywio), ac mae'r pwysedd yn gostwng yn raddol i bwysau dadsugniad

Mae'r twr arsugniad bob yn ail yn cynnal y broses o arsugniad, pwysau.cyfartalu a dadsugniad i gyflawni cynhyrchiad hydrogen parhaus.Mae hydrogen cyfoethog yn mynd i mewn i'r system o dan bwysau penodol.Mae'r hydrogen cyfoethog yn mynd trwy'r tŵr arsugniad wedi'i lenwi â arsugniad arbennig o'r gwaelod i'r brig.Mae Co / CH4 / N2 yn cael ei gadw ar wyneb yr adsorbent fel cydran arsugniad cryf, ac mae H2 yn treiddio i'r gwely fel cydran arsugniad.Mae'r hydrogen cynnyrch a gesglir o ben y twr arsugniad yn allbwn y tu allan i'r ffin.Pan fydd yr adsorbent yn y gwely yn dirlawn â CO / CH4 / N2, mae'r hydrogen cyfoethog yn cael ei newid i dyrau arsugniad eraill.Yn y broses o arsugniad arsugniad, mae pwysau penodol o hydrogen cynnyrch yn dal i gael ei adael yn y tŵr adsorbed.Defnyddir y rhan hon o hydrogen pur i gydraddoli a fflysio'r tyrau cydraddoli pwysau eraill sydd newydd eu dadsordio.Mae hyn nid yn unig yn gwneud defnydd o'r hydrogen sy'n weddill yn y tŵr arsugniad, ond hefyd yn arafu'r cyflymder codi pwysau yn y tŵr arsugniad, yn arafu'r radd blinder yn y tŵr arsugniad, ac yn cyflawni pwrpas gwahanu hydrogen yn effeithiol.

Gellir defnyddio rhidyll moleciwlaidd JZ-512H i gael hydrogen purdeb uchel.

Cynhyrchion cysylltiedig: rhidyll moleciwlaidd JZ-512H


Anfonwch eich neges atom: