• Sychu Oergell

Cais

Sychu Oergell

Sychu Aer2

Mae bywyd gwaith y rhan fwyaf o oergelloedd yn dibynnu ar ba bryd mae'r oergell yn gollwng.Mae gollyngiad oerydd oherwydd y cyfuniad o oerydd â dŵr, mae'n cynhyrchu sylweddau niweidiol a fydd yn cyrydu'r biblinell.Gall y rhidyll moleciwlaidd JZ-ZRF gadw pwynt gwlith isel mewn cyflwr oer.Bydd nodwedd cryfder uchel a chrafiad isel yn amddiffyn sefydlogrwydd cemegol yr oergell, sef y dewis gorau ar gyfer sychu oergelloedd.

Yn y system rheweiddio, swyddogaeth yr hidlydd sychu yw amsugno'r dŵr yn y system rheweiddio, i rwystro'r amhureddau yn y system, i atal blocio iâ a blocio budr yn y system rheweiddio sydd ar y gweill, er mwyn sicrhau llyfnder y bibell a'r gweithrediad arferol y system oeri.

Defnyddir y rhidyll moleciwlaidd JZ-ZRF fel craidd mewnol yr hidlydd, a ddefnyddir yn bennaf i amsugno dŵr yn barhaus yn y system rheweiddio neu aerdymheru i atal rhewi a chorydiad.Pan fydd y desiccant gogor moleciwlaidd yn methu oherwydd gormod o amsugno dŵr, dylid ei ddisodli mewn pryd.

Cynhyrchion cysylltiedig: rhidyll moleciwlaidd JZ-ZRF


Anfonwch eich neges atom: