• Tynnu Sylffid Hydrogen A Mercaptan

Cais

Tynnu Sylffid Hydrogen A Mercaptan

Petrocemegion3

Yn ogystal â hydrogen sylffid, mae'r nwy cracio petrolewm fel arfer yn cynnwys rhywfaint o sylffwr organig.Yr allwedd i leihau'r cynnwys sylffwr yw tynnu alcohol sylffwr a hydrogen sylffid o'r nwy crai yn effeithiol.Gellir defnyddio rhidyll moleciwlaidd i arsugno rhai cyfansoddion sy'n cynnwys sylffwr.Mae'r egwyddor arsugniad yn cynnwys dwy agwedd yn bennaf:

1- dewis siâp ac arsugniad.Mae yna lawer o sianeli agorfa unffurf yn y strwythur gogor moleciwlaidd, sydd nid yn unig yn darparu arwynebedd mewnol mawr, ond hefyd yn cyfyngu ar gyfran y moleciwlau sydd â mynediad agorfa fawr.

2- arsugniad pegynol, oherwydd nodweddion y dellt ïon, mae wyneb y gogor moleciwlaidd yn polaredd uchel, felly mae ganddo gapasiti arsugniad uchel ar gyfer moleciwlau annirlawn, moleciwlau pegynol a moleciwlau polariaidd hawdd.Defnyddir rhidyll moleciwlaidd yn bennaf i dynnu thiol o nwy naturiol.Oherwydd polaredd gwan COS, yn debyg i strwythur moleciwlaidd CO2, mae cystadleuaeth rhwng yr arsugniad ar y rhidyll moleciwlaidd ym mhresenoldeb CO2.Er mwyn symleiddio'r broses a lleihau buddsoddiad offer, defnyddir sylffad arsugniad rhidyll moleciwlaidd fel arfer ar y cyd â dadhydradu rhidyll moleciwlaidd.

Mae agoriad rhidyll moleciwlaidd JZ-ZMS3, JZ-ZMS4, JZ-ZMS5 a JZ-ZMS9 yn 0.3nm, 0.4nm, 0.5nm a 0.9nm.Canfuwyd bod rhidyll moleciwlaidd JZ-ZMS3 prin yn amsugno thiol, mae rhidyll moleciwlaidd JZ-ZMS4 yn amsugno cynhwysedd bach ac mae gogor moleciwlaidd JZ-ZMS9 yn amsugno thiol yn gryf.Mae'r canlyniadau'n dangos bod y gallu arsugniad a'r eiddo arsugniad yn cynyddu wrth i'r agorfa gynyddu.


Anfonwch eich neges atom: