• Sychu Nwy Petrocemegol

Cais

Sychu Nwy Petrocemegol

133

√ Y sychu cracio nwy

rhidyll moleciwlaidd

√ Nwy hydrocarbon / sychu hylif

√ Coethi LPG

Tynnwch ddŵr a sylffid fel H2S a thiols

√ Uned Alkylation

Ar gyfer dadhydradu nwy crai

√ Uned diwyro a choethi

Fe'i defnyddir i wahanu N-isoalcan

Defnyddiwch i gael gwared ar amhureddau fel hydrocarbonau aromatig

√ Yr uned isomerization

Fe'i defnyddir i gael gwared ar hydrogen sylffid a thiols mewn puro deunydd crai

Cysylltwch â Gwerthiant i gael gwybodaeth am y cynnyrch.


Anfonwch eich neges atom: