• Dadhydradu toddyddion organig

Cais

Dadhydradu toddyddion organig

5

Mae toddyddion organig yn chwarae rhan bwysig mewn diwydiant modern, a gellir eu defnyddio mewn diwydiant cemegol, meddygaeth, diwydiant lliw haul, meteleg ac electroneg a llawer o feysydd eraill.Mae rhai cymwysiadau yn cyflwyno gofynion uwch ar gyfer purdeb toddyddion organig, fel bod angen dadhydradu a phuro toddyddion organig.

Mae rhidyll moleciwlaidd yn fath o Aluminosilicate, sy'n cynnwys alwminiwm silicon yn bennaf wedi'i gysylltu trwy'r bont ocsigen i ffurfio strwythur sgerbwd gwag, mae yna lawer o dyllau o agorfa unffurf a thyllau wedi'u trefnu'n daclus, arwynebedd mewnol mawr.Mae hefyd yn cynnwys dŵr â thrydan isel a radiws ïon mawr.Oherwydd bod y moleciwlau dŵr yn cael eu colli'n barhaus ar ôl gwresogi, ond mae'r strwythur sgerbwd grisial yn aros yn ddigyfnewid, gan ffurfio llawer o geudodau o'r un maint, mae llawer o ficrodyllau sy'n gysylltiedig â'r un diamedr, mae'r moleciwlau deunydd sy'n llai na diamedr yr agorfa yn cael eu hamsugno yn y ceudod, heb gynnwys y moleciwlau mwy na'r agorfa, a thrwy hynny wahanu'r moleciwlau o wahanol feintiau, hyd nes y gweithredir y moleciwlau rhidyll, a elwir felly yn y rhidyll moleciwlaidd.

rhidyll moleciwlaidd JZ-ZMS3, a ddefnyddir yn bennaf ar gyfer sychu petrolewm cracio nwy, olefin, purfa nwy a nwy maes olew, yn desiccant diwydiannol ar gyfer diwydiant cemegol, meddygaeth a gwydr gwag.

Prif ddefnyddiau:

1 、 Sych o hylifau, fel ethanol.

2 、 Sychu aer yn y gwydr inswleiddio

3 、 Sych o nwy cymysg nitrogen-hydrogen

4 、 Sych o oergell

rhidyll moleciwlaidd JZ-ZMS4gyda 4A, agorfa sy'n gallu amsugno dŵr, methanol, ethanol, hydrogen sylffid, sylffwr deuocsid, carbon deuocsid, ethylene, propylen, peidiwch ag arsugno unrhyw moleciwlau sy'n fwy na 4A mewn diamedr, ac mae perfformiad arsugniad dethol dŵr yn uwch nag unrhyw foleciwl arall .

Fe'i defnyddir yn bennaf ar gyfer nwy naturiol ac amrywiol nwyon cemegol a hylifau, oergell, cyffuriau, deunyddiau electronig a sylweddau anweddol sychu, puro argon, gwahanu methan, ethan propan.

rhidyll moleciwlaidd JZ-ZMS5

Prif ddefnyddiau:

1 、 sychu nwy naturiol, desulfurization, a chael gwared ar garbon deuocsid;

2 、 Gwahanu nitrogen ac ocsigen, gwahanu nitrogen a hydrogen, cynhyrchu ocsigen, nitrogen a hydrogen;

3 、 Gwahanwyd hydrocarbonau arferol a strwythurol oddi wrth hydrocarbonau canghennog a hydrocarbonau cylchol.


Anfonwch eich neges atom: