• Deunydd Puro

Deunydd Puro

  • Puro desiccant
  • Disgrifiad
  • Mae'r cynnyrch yn gatalydd potasiwm permanganad gydag alwminiwm ocsid fel y cludwr, gydag eiddo ocsideiddio cryf, a all ocsideiddio a dadelfennu pob math o nwyon niweidiol yn yr aer, megis sylffwr deuocsid, hydrogen sylffid, carbon monocsid,
  • Gellir puro sylweddau peryglus fel ocsidau nitrogen yn effeithlon.
  • Cais:
  • Yn ystod cemorption, mae'r desiccant puro JZ-M yn tynnu nwyon llygrydd o'r aer trwy arsugniad, amsugno, ac adwaith cemegol.Mae nwyon peryglus yn cael eu hocsidio i mewn i nwyon diniwed, sy'n helpu i leihau llygryddion sy'n cael eu dadelfennu a'u rhyddhau i'r aer.
 
  • Carbon wedi'i actifadu
  • Disgrifiad
  • Mae carbon wedi'i actifadu yn cael ei baratoi ar y cyd gan ddeunyddiau crai sy'n cynnwys carbon fel pren, deunydd glo a golosg petrolewm trwy byrolysis a phrosesu wedi'i actifadu, gyda strwythur mandwll datblygedig, arwynebedd penodol mawr a grwpiau cemegol arwyneb cyfoethog, a deunyddiau carbon â chynhwysedd arsugniad penodol cryf.

Anfonwch eich neges atom: