• Sychu Aer Cywasgedig

Cais

Sychu Aer Cywasgedig

Sychu Aer1

Mae'r holl aer atmosfferig yn cynnwys rhywfaint o anwedd dŵr.Nawr, dychmygwch yr awyrgylch fel sbwng enfawr, ychydig yn llaith.Os ydym yn gwasgu'r sbwng yn galed iawn, mae'r dŵr sy'n cael ei amsugno yn gollwng.Mae'r un peth yn digwydd pan fydd yr aer yn cael ei gywasgu, sy'n golygu bod crynodiad y dŵr yn cynyddu ac mae'r anwedd dŵr hyn yn cyddwyso i ddŵr hylif.Er mwyn osgoi problemau gyda'r system aer cywasgedig, mae angen defnyddio'r peiriant oeri post a'r offer sychu.

Gall gel silica, alwmina wedi'i actifadu a rhidyll moleciwlaidd arsugniad dŵr a chyflawni'r pwrpas o dynnu dŵr mewn aer cywasgedig.

Bydd person gwerthu JOOZEO yn awgrymu gwahanol atebion arsugniad, yn ôl gwahanol anghenion, gofynion pwynt gwlith o -20 ℃ i -80 ℃;hefyd yn darparu cwsmeriaid gyda data arsugniad a desorption o adsorbent o dan amodau gwaith gwahanol.


Anfonwch eich neges atom: