• Puro nwy gwastraff diwydiannol

Cais

Puro nwy gwastraff diwydiannol

2

Mae puro nwy gwastraff diwydiannol yn cyfeirio'n bennaf at drin nwy gwastraff diwydiannol fel gronynnau llwch, mwg, nwy arogl, nwyon gwenwynig a niweidiol a gynhyrchir mewn mannau diwydiannol.

Mae'r nwy gwastraff sy'n cael ei ollwng gan gynhyrchiad diwydiannol yn aml yn cael effeithiau niweidiol ar yr amgylchedd ac iechyd pobl.Dylid cymryd mesurau puro cyn i aer sy'n cael ei ollwng fodloni gofynion safonau allyriadau nwyon llosg.Gelwir y broses hon yn buro nwy gwastraff.

Defnyddir dull arsugniad adsorbent (carbon wedi'i actifadu, gogor moleciwlaidd, desiccant puro) i arsugniad llygryddion mewn nwy gwacáu diwydiannol, a dewisir y adsorbent priodol ar gyfer gwahanol gydrannau nwyon llosg.Pan fydd yr adsorbent yn cyrraedd dirlawnder, mae'r llygryddion yn cael eu tynnu allan, a defnyddir y dechnoleg hylosgi catalytig i ocsideiddio'r deunydd organig yn ddwfn i garbon deuocsid a dŵr yn y nwy gwastraff diwydiannol, gan gyflawni'r peiriant popeth-mewn-un a'r offer ategol ar gyfer puro. dibenion.


Anfonwch eich neges atom: