• Puro dŵr a thrin dŵr gwastraff

Cais

Puro dŵr a thrin dŵr gwastraff

3

Mae cyfansoddiad dŵr gwastraff yn gymhleth ac yn anodd ei drin.Mae'r dulliau trin yn bennaf yn cynnwys ocsidiad, arsugniad, gwahanu pilen, fflocws, bioddiraddio, ac ati.

Mae gan y dulliau hyn fanteision ac anfanteision, lle gall carbon wedi'i actifadu gael gwared â chroosity a COD dŵr gwastraff yn effeithiol Defnyddir arsugniad carbon gweithredol yn bennaf ar gyfer triniaeth ddwfn neu ddefnyddio carbon wedi'i actifadu fel y cludwr a'r catalydd, ac ychydig o astudiaethau sy'n defnyddio carbon wedi'i actifadu i drin dŵr gwastraff crynodiad uchel yn unig. .

Mae carbon wedi'i actifadu yn cael effaith afliwio da ar y dŵr gwastraff.Mae cyfradd afliwiad dŵr gwastraff llifyn yn cynyddu gyda thymheredd cynyddol ac nid yw pH yn effeithio ar effaith dŵr gwastraff llifyn.


Anfonwch eich neges atom: